Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
QR-kode
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Cool Kids til børn med angst og autisme

- børn søges til effekt-undersøgelse i Midtjylland

Vis din angst
 
Opslag
11-12-15

Cool Kids til børn med angst og autisme


- børn søges til effekt-undersøgelse i Midtjylland

Optag til projektet forgår fra start 2016 til og med december 2017.

Angst ses ofte hos børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og nyere undersøgelser viser, at forskellige typer angst er langt mere udbredt blandt mennesker med ASF end man tidligere har antaget. Hidtil har behandlingen af angst hos børn med ASF især bestået af miljøterapeutisk intervention baseret på pædagogiske principper for autismebehandling samt evt. medikamentel behandling.

Selv om effekten af behandlingen af angst ved autisme er bedret over de seneste årtier, har ca. halvdelen af børnene en relativt dårlig psykosocial udvikling. Enkelte studier tyder imidlertid på, at kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer specifikt udviklet til børn med både ASF og angst har god effekt på angstlidelsen hos disse børn.

Igennem en stor kontrolleret undersøgelse ønsker vi, at undersøge effekten af et sådan kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeprogram til behandling af angst hos børn med ASF sammenholdt med en mere almindelig behandling.

For at kunne deltage i undersøgelsen skal barnet være imellem 7 og 13 år, diagnosticeret med en ASF, samt have forstyrrende angstsymptomer (egentlig diagnosticering af angst er ikke nødvendig, da det sker som en del af projektet). Desuden skal familien allerede have modtager vejledning i forhold til ASF.

Ønsker man at deltage, bliver man først bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema, der screener for angstsymptomer. Såfremt dette giver udslag, vil man blive inviteret ind til en kort informationssamtale på BUC i Risskov for at høre mere om projektet. Dernæst bliver man indkaldt til et egentligt diagnostisk interview på Angstklinikken i Aarhus, og vil samtidig får tilsendt et større elektronisk spørgeskema. Efter interviewet, og såfremt der stilles en angstdiagnose, vil man indgå i en tilfældig lodtrækning, hvor man enten får tilbudt den kognitive adfærdsterapeutiske gruppebehandling som undersøges, eller bliver tilbudt 5 gange individuel behandling. Under alle omstændigheder vil man blive tilbudt behandling.
Behandlingen er gratis og det eneste som forventes er deltagelse i sessionerne, samt udfyldelse af diverse spørgeskemaer, således at barnets udvikling kan følges.

Begge behandlingstilbud kommer til at foregår på BUC i Risskov.
Interesserede kan kontakte projektleder og psykolog, Tina R. Kilburn på 7847 3096 eller tinakilb@rm.dk

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Støt
Borgerforslag:

Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739