Angstforeningen akkrediteret af RådgivningsDanmark

RådgivningsDanmarks AkkrediteringslogoAngstforeningens rådgivning er den 15. juni 2022 blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Akkrediteringen gælder vores tre tilbud: AngstTelefonen, AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre og AngstChatten.

Det betyder, at vores rådgivning har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vi lever op til en række fælles standarder for gratis, sociale rådgivningstilbud.

I Angstforeningen er vi meget stolte af, at vores rådgivning har fået RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel. Det fortæller både os selv, vores brugere og eksterne samarbejdspartnere, at vi leverer rådgivning af høj kvalitet til mennesker med angst.

For kvalitetsansvarlig Jan Michael Hansen er der ingen tvivl om, hvad det betyder at blive akkrediteret:

”Vi har været gennem en lang, men også frugtbar og lærerig proces, hvor vi har fået gennemset vores rådgivning og indført nye tiltag. Blandt andet har vi fået et nyt rådgivningsudvalg, hvor ledere, rådgivere, supervisorer og bestyrelse mødes halvårligt og gennemgår rådgivningen systematisk. Vi er blevet mere bevidst om vores ydelser og formål og om brugernes udbytte af at ringe og skrive til vores rådgivninger. Det er godt at få at vide, at vi gør det godt, men vihar også fået en bedre rådgivning ud af det.”

Læs mere om RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning

Der er mange gode rådgivninger i Danmark. Vi henviser ofte til flere af dem. RådgivningsDanmark har en rådgivningsportal, hvor man kan finde mange af dem og se, hvilke der er akkrediteret.