Støt os

Hjælp mennesker berørt af angstlidelser og deres pårørende


Din støtte bidrager til, at Angstforeningen kan

  1. tilbyde støtte og rådgivning af høj kvalitet til mennesker berørt af angst og deres  pårørende ved bl.a. at tilbyde telefonrådgivning, selvhjælpsgrupper og informationsmateriale.
  2. arbejde for at udbrede viden om angstlidelser og fjerne stigma.
  3. arbejde for bedre forhold og behandlingsmuligheder for de berørte, bl.a. via samarbejde med øvrige patientforeninger inden for psykiatriområdet.
  4. bidrage til forskningsprojekter (oplysning, informanter m.v.)
Donationsmuligheder

Mobilepay: 696 000 / Oplys venligst navn
Bankoverførsel: reg. 9570, konto 0013687153 / Oplys venligst navn
Bankoverførsel fra udland: IBAN DK55 3000 0013 6871 53, Swift DABADKKK / Oplys venligst navn
Arv og testamente

Vi takker mange gange for alle gaver!

VIGTIG info vedrørende fradrag for gaver i 2024

Fradrag for gaver i 2024 gives kun, hvis Angstforeningen inden 1. oktober 2024 opnår at modtage over 100 gaver à minimum 200 kroner fra over 100 forskellige gavegivere.

Gør vi det, generhverver vi vores godkendelse iht. Ligningslovens § 8 a, hvilket betyder, at gavegivere vil kunne få fradrag uanset hvornår i 2024, gaven er givet.

Indberetning til SKAT
Når vi nærmer os 1. oktober, meddeler vi her på siden, om vi har modtaget tilstrækkeligt mange gaver til at generhverve vores godkendelse iht. Ligningsloven.

Ønsker du at benytte dig af retten til fradrag, hvis Angstforeningen generhverver godkendelse iht. Ligningsloven, kan du allerede nu udfylde denne formular:

https://angstforeningen.dk/skat/  (Alt foregår via en sikker, krypteret forbindelse).

Udfyldelse af formularen betyder som sagt, ikke at du får fradraget, med mindre Angstforeningen generhverver godkendelse iht. Ligningsloven.

TAK!

Vi takker for alle beløb store som små, da de bidrager til foreningens oplysnings, støtte- og forebyggelsesarbejde.