Støt os

Hjælp mennesker berørt af angstlidelser og deres pårørende


Din støtte bidrager til, at Angstforeningen kan

  1. tilbyde støtte og rådgivning af høj kvalitet til mennesker berørt af angst og deres  pårørende ved bl.a. at tilbyde telefonrådgivning, selvhjælpsgrupper og informationsmateriale.
  2. arbejde for at udbrede viden om angstlidelser og fjerne stigma.
  3. arbejde for bedre forhold og behandlingsmuligheder for de berørte, bl.a. via samarbejde med øvrige patientforeninger inden for psykiatriområdet.
  4. bidrage til forskningsprojekter (oplysning, informanter m.v.)
Donationsmuligheder

Mobilepay: 696 000 / Oplys venligst navn
Bankoverførsel: reg. 9530, konto 0013687153 / Oplys venligst navn
Bankoverførsel fra udland: IBAN DK5530000013687153, Swift DABADKKK / Oplys venligst navn
Arv og testamente

Vi takker mange gange for alle gaver!

Intet fradrag for gaver givet efter 30. juni 2023

Angstforeningen har ikke modtaget over 100 gaver à minimum 200 kroner fra forskellige personer eller virksomheder inden 1. oktober 2023. 

Det betyder, at foreningen har mistet godkendelsen iht. Ligningsloven § 8a. Der kan, som vi tidligere har oplyst, derfor ikke opnås fradrag for gaver doneret efter 30. juni 2023. 

Det betyder også, at foreningen ikke kan få delvis momskompensation. Endelig og ikke mindst betyder det, at der er færre midler til foreningens arbejde.

Sådan kan du bidrage til, at gaver evt. kan trækkes fra i 2024

Hvis du vil hjælpe os med at generhverve vores godkendelsen iht. Ligningslovens § 8a, gør du det bedst ved at give en gave på minimum kr. 200 i perioden 1. januar 2024 - 30. september 2024

Opnår vi at få minimum 101 gaver i denne periode, vil foreningen igen blive godkendt og alle gavegivere i 2024 vil være berettiget til fradrag for gaver til Angstforeningen. (Bliver vi ikke godkendt, vil gavegivere ikke kunne få fradrag).

TAK!

Vi takker for alle beløb store som små, da de bidrager til foreningens oplysnings, støtte- og forebyggelsesarbejde.