Generaliseret angst

Generaliseret angst er kendetegnet ved, at man bekymrer sig om mange forskellige emner (fremtiden, helbredet, ulykker, økonomi, arbejdsliv osv.) i en stor del af den vågne tid. Dette resulterer i vedvarende angst og nervøsitet samt i en generel anspændthed og ængstelse, som ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder.

Mennesker med generaliseret angst vil ofte have antagelser om, at deres bekymringer er ukontrollerbare og farlige for deres helbred samtidig med, at de også kan have modstridende overbevisninger om, at bekymring er gavnligt og hjælper dem med at være forberedt eller afværge farer. Søvnen er ofte påvirket, og der optræder deciderede fysiske symptomer. Jf. nedenfor.

Fakta
 • 3 % af befolkningen i den vestlige verden udvikler generaliseret angst på et tidspunkt i deres liv
 • 50 % af dem, der får diagnosen generaliseret angst, har udviklet lidelsen, før de fylder 31 år
 • dobbelt så mange kvinder som mænd udvikler generaliseret angst
 • depression, socialangst og alkoholmisbrug optræder hyppigt sammen med generaliseret angst
Symptomer og diagnose

For at få diagnosen generaliseret angst skal symptomerne have stået på i mindst seks måneder, og der skal være mindst fire symptomer heraf et autonomt (uden for viljens kontrol).

Symptomerne kan inddeles i forskellige grupper: Autonome symptomer (uden for viljens kontrol)

 • hjertebanken eller hurtig puls
 • sveden
 • rysten
 • mundtørhed

Symptomer fra bryst og mave

 • følelse af åndenød
 • kvælningsfornemmelse
 • trykken eller smerte i brystet
 • kvalme, uro eller ondt i maven 

Psykiske symptomer

 • svimmelhed eller ørhed
 • uvirkelighedsfølelse
 • frygt for at blive sindssyg
 • frygt for at dø af hjertestop

Almene symptomer

 • varme- eller kuldefølelse
 • dødheds- eller sovende fornemmelser 

Spændingssymptomer

 • muskelspænding eller -smerte
 • rastløshed, vanskeligt ved at slappe af
 • psykisk spændingsfornemmelse
 • følelse af synkebesvær
 • Uspecifikke symptomer
 • tendens til at fare sammen
 • koncentrationsbesvær
 • irritabilitet
 • søvnproblemer
 • hukommelsesbesvær

BEMÆRK: Nogle af symptomerne ligner symptomer, som forekommer ved en række fysiske sygdomme. Det er derfor vigtigt, at du fortæller om dine symptomer, så lægen kan udelukke disse sygdomme. 

Hvad vedligeholder angsten?

Angsten vedligeholdes gennem langvarig dvælen ved bekymringer samt forskellige uhensigtsmæssige adfærdsstrategier som undgåelse, forsøg på beroligelse og samtaler om objektet for bekymring, mv.

Behandling og udsigt for fremtiden

Med nyere behandlingsformer og især metakognitiv terapi, er der gode udsigter for fremtiden.

Se her, hvis du vil vide mere om forskellige behandlingsformer.

98 % af vores bekymringer bliver aldrig til virkelighed

OBS om generaliseret angst youtube.com/watch?v=xTQNSZMbkj0

Pjece om generaliseret angst:

Generaliseret angst

Se anbefalede bøger i litteraturlisten