Selvhjælpsgrupper

Som deltager i en af Angstforeningens selvhjælpsgrupper kan du
 • møde ligesindede og opleve, at du ikke er alene med din angstlidelse
 • være en del af en gruppe, hvor man støtter hinanden
 • få mulighed for at arbejde med selvhjælpsmateriale og små øvelser (fx holde oplæg) – men kun i det omfang du selv har lyst og mod
For at deltage i en selvhjælpsgruppe skal du
 • være fyldt 17 år
 • have en "ren" angstdiagnose evt. samtidig med fx depression eller OCD. (I Angstforeningen har vi ikke mulighed for at yde den rette støtte ved maniodepressive tilstande, psykoser, skizofreni m.v.)
 • være ude af enhver form for misbrug
 • være i stand til at rumme og lytte til de øvrige gruppedeltagere
 • bidrage til en imødekommende og omsorgsfuld stemning
 • være indstillet på at påtage dig et medansvar for, at skabe en god og tryg gruppe. Det betyder bl.a., at du har mødepligt og skal melde afbud, hvis du skulle være forhindret i at komme
 • være medlem af Angstforeningen (du kan stå på venteliste uden at være medlem, men medlemmer kommer først i køen)
Er en selvhjælpsgruppe det rigtige for mig?

En selvhjælpsgruppe erstatter ikke behandling. Hvis du har angst i meget svær grad, har vi ikke mulighed for at give dig den rette støtte og råder dig derfor til at søge professionel behandling. Det er dog vores erfaring, at mange med mild til moderat angst kan have stor glæde af en selvhjælpsgruppe, som ofte bidrager til, at de får det meget bedre.

Før du melder dig til en gruppe, er det vigtigt, at du overvejer nøje, om du vil tage medansvar for, at gruppen skal fungere ved at møde stabilt. Med 6-7 personer i hver gruppe, skal der ikke mange afbud til, før et møde bliver helt aflyst, og dem der har set frem til mødet bliver skuffede. Hvis flere blot ikke møder op uden først at meddele dette, kan andre deltagere møde forgæves op, fordi gruppelederne ikke på forhånd har kunnet aflyse mødet.

FAQ

Skal jeg vælge en blandet gruppe eller en gruppe for socialfobi?

I socialfobigrupperne har vi fokus på socialfobi. Hvis du også har brug for at have fokus på problemstillinger vedrørende en eller flere andre angstlidelser, skal du vælge en blandet gruppe. Du kan skrive en kommentar under bemærkninger, hvis du selv er i tvivl.

Hvornår mødes grupperne?

De fleste selvhjælpsgrupper mødes en fast hverdags aften (mandag – torsdag) hver anden uge kl. 19 – 21.

Hvor lang ventetid er der?

Det varierer meget, hvor lang ventetid, der er til grupperne. Især i de større byer kan man være heldig at få en plads med det samme, men man kan også risikere at skulle vente flere uger eller i visse tilfælde flere måneder.

Lang ventetid forekommer, hvis den/de eksisterende grupper er fyldt op, og der ikke er nok på ventelisten til en ny gruppe, eller hvis du selv er forhindret i at møde den/de ugedage, hvor der ellers er en ledig plads.

Koster det noget at deltage i en gruppe?

Ud over medlemskontingentet koster det ikke noget at deltage i en gruppe. Dog har de fleste grupper en ”kaffekasse”, som alle bidrager til med nogle småkroner.

Hvordan får jeg besked om, at der er plads?

Du bliver kontaktet pr. mail, så snart der er en plads til dig. (Har du ingen mail, vil du blive ringet op, eller du får et brev med posten). NB! Tjek din spambakke. Vores mails går desværre tit i spam.

Såfremt du ikke allerede er medlem af Angstforeningen, vil du blive bedt om at melde dig ind. Vi sender ikke kontaktinformationer videre til gruppelederne på personer, som ikke er medlem. Er du meldt ind/når du bliver meldt ind, får du en mail om, at du nu har fået plads. Denne mail indeholder med vilje ikke mødestedets adresse, mødetid eller andre praktiske oplysninger. Det er nemlig vigtigt, at du afventer en invitation til gruppen fra gruppelederne. Årsagen er, at gruppelederne skal være klar til at modtage dig. I skal aftale et møde ca. ½ time før gruppestart, hvor de vil fortælle lidt mere om gruppemøderne, og du har mulighed for at stille spørgsmål og tale med dem om eventuelle særlige behov.

Hvor mange deltagere er der i en gruppe?

Der er ca. 7 deltagere i en gruppe.

Hvor længe kan jeg deltage i en gruppe?

Du kan deltage i en gruppe lige så længe, du har behov for det. Vi har medlemmer, som har gået i selvhjælpsgrupper lige fra nogle måneder til flere år.

Er der tale om behandling?

En selvhjælpsgruppe må ikke forveksles med behandling. Der er tale om selvhjælp, hvor man har mulighed for at tale om det, der fylder i relation til angsten og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. De enkelte deltagere bidrager med den viden og de erfaringer, de har. Gruppelederne kan byde ind bl.a. med psykoedukation og tilrettelæggelse af arbejde med selvhjælpsmateriale eller små øvelser, hvis deltagerne selv ønsker det. Dette tilsammen betyder dog, at mange oplever en bedring, selv om der ikke er tale om behandling.

Hvem leder grupperne?

Alle Angstforeningens grupper har tilknyttet en eller i de fleste tilfælde to gruppeledere, som hjælper med at skabe en god og tryg stemning i gruppen. De fleste gruppeledere er psykologistuderende, men uden for universitetsbyerne kan du også møde gruppeledere med en anden baggrund, fx en person, som selv har været igennem en angstlidelse.

Hvad er mit bidrag til gruppen?

For at en selvhjælpsgruppe skal fungere efter hensigten og være et trygt og rart sted at mødes, er det vigtigt, at du og de øvrige deltagere møder stabilt. Hvis man bare kommer, når man har lyst, kan en lille gruppe på 6 - 7 mennesker hurtigt smuldre. Det synd for dem, der har set frem til et møde, hvis der ikke er nogen at holde møde med, når de kommer.

Hvis der alligevel skulle opstå en situation, som forhindrer dig i at møde en enkelt aften, så husk at melde afbud til dine gruppeledere i så god tid som muligt.

Kan jeg deltage på prøve, før jeg melder mig ind?

Det korte svar er nej. Det ville afstedkomme alt for meget "gennemtræk" i grupperne, hvilket ville skabe utryghed. I værste fald ville gruppen ikke få en fast kerne af deltagere, hvilket slet ikke ville kunne bruges til noget, da det tager tid at opbygge et fællesskab baseret på gensidig tillid og fortrolighed.

Jeg har meldt mig ud af gruppen, hvorfor får jeg så en opkrævning på medlemskab?

Udmeldelse af en gruppe medfører ikke automatisk udmeldelse af Angstforeningen. Ønsker du at udmelde dig, skal det ske ved skriftlig henvendelse til foreningen enten pr. brev eller pr. e-mail - se også foreningens vedtægter § 3, stk. 3.

Tilmelding til selvhjælpsgruppe
Du bedes læse informationen om selvhjælpsgrupper her på siden, før du tilmelder dig.

Læs mere om selvhjælpsgrupper
Har du lyst, kan du læse mere om selvhjælpsgrupper og om, hvordan møderne foregår i pjecen ”Kom indenfor!

Kom indenfor!

Her finder du en selvhjælpsgruppe
BL = blandet: deltagere med forskellige angsttyper.
S = socialfobi: deltagere primært med socialfobi.

Bemærk, at der kan være ventetid til grupperne!

Jylland
 • Aalborg S
 • Aarhus BL
 • Aarhus S
Fyn
 • Odense BL
Sjælland og øerne
 • Hillerød BL
 • Roskilde BL
København
 • Amager BL
 • Frederiksberg BL
 • Frederiksberg S
 • Brønshøj BL

Ikke aktive
Der er fremsat ønske om grupper nedenstående steder. Men der er endnu ikke nok tilmeldinger til, at der kan oprettes en gruppe:

 • Online
 • Aabenraa
 • Esbjerg
 • Haderslev
 • Helsingør
 • Herning
 • Horsens
 • Lyngby
 • Nykøbing Falster
 • Rønne
 • Svendborg
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Vejle
 • Aalborg BL