Hvad tænker de andre. Socialfobi hos børn og unge

Hvad tænker de andreVi har tidligere henvist til psykolog Jens Henrik Thomsens hjemmeside, hvor man har kunnet købe selvhjælpsmateriale i pdf-format. Det er derfor glædeligt, at materialet om socialfobi, henvendt til aldersgruppen 7 – 14 år, nu er udkommet i bogform med titlen HVAD TÆNKER DE ANDRE.

En introduktion til den voksne handler bl.a. om diagnosen socialfobi, principperne i kognitiv adfærdsterapi og om barnets motivation. Desuden nogle generelle råd som fx, at man skal anerkende barnet, når det arbejder med at overvinde socialfobien – også selv om det skulle mislykkes på et trin. Endelig er der en vejledning i, hvordan man arbejder med bogen.

Efter introduktionen henvender bogen sig direkte til barnet/den unge. Det gør, at bogen er meget nærværende, og at indholdet er forklaret i et enkelt og lettilgængeligt sprog. (De yngste børn vil nok stadig have brug for, at den voksne hjælper med at forklare stoffet yderligere, mens de ældste måske finder nogle af eksemplerne en smule barnlige, men det behøver resultatet af øvelserne bestemt ikke at blive dårligere af).

Ved hjælp af tre cases, Line på 9, Janus på 12 og Mie på 11, illustreres, hvordan socialfobi på forskellige måder kan komme til udtryk og gribe ind i dagligdagen. Gennem resten af bogen bruges casene til at underbygge øvelser og teori, når der fx skal arbejdes med tankejagt og forskerspørgsmål (for at undersøge om tankerne er rigtige eller forkerte) eller med trappestiger, (hvor man lægger en plan for træning af de situationer, man vil lære at mestre).

En meget interessant ting i denne bog er, at Jens Henrik Thomsen har skrevet bogen med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, men på side 90 bevæger han sig ind på noget, der ligner metakognitiv terapi. Det sker i afsnittet: Vi kan ikke styre vores tanker – og dog, som handler om, at vi alle har tanker, der popper op i vores hoved, uden at vi kan styre det. Men vi kan styre, om vi vil tænke videre over de tanker, der popper op, eller om vi vil lade dem passere alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde.

Hvis nogle voksne finder selvhjælpsbøger skrevet til voksne lidt teksttunge og svære at komme igennem, så kan det være en rigtig god idé at gå frem efter en selvhjælpsbog rettet mod børn/unge. Her er forklaringerne ofte simplere og fagligt lettere tilgængelige, mens principperne er de samme. Og afsnittene om, hvordan den voksne skal motivere og støtte barnet, kan man jo så bruge til at motivere sig selv og huske at rose sig selv for sin indsats.

En virkelig god bog, som jeg varmt kan anbefale til stort set alle aldre!

Af Marie Särs Andersen

HVAD TÆNKER DE ANDRE
Socialfobi hos børn og unge
af Jens Henrik Thomsen, cand.psych
Frydenlund 2016
ISBN 978-87-7118-703-8
Sider 112
Vejledende pris kr. 199