Tilbage
12-07-2020 |

Rekruttering af forældre til afprøvningen af nyt spørgeskema

Forælder med angst? Gør os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

Er du forælder, og har angst kan du være med til at gøre os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

I et samarbejde mellem Forskningsafsnittet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling og Afdeling for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital har vi udviklet et spørgeskema, der måler forældres følelser, tanker og handlinger ift. deres børns helbred. Dette spørgeskema vil vi gerne afprøve på forældre med forskellige lidelser, herunder angst, for at blive klogere på, hvordan spørgeskemaet fungerer. I alt håber vi på, at 250 forældre vil besvare spørgeskemaet.

Med studiet vil vi undersøge, hvordan svar på spørgeskemaet hænger sammen med svar på andre udvalgte spørgeskemaer, om svarene er stabile over to uger, og om spørgeskemaet kan adskille de forskellige grupper fra hinanden. Dette betyder, at vi er interesseret i spørgeskemaets funktion og om det præcist og konsekvent måler det, vi forventer, det skal måle.

Spørgeskemaet kan på sigt hjælpe os til en bedre forståelse for forældres håndtering af deres børns kropslige signaler, hvilket er vigtigt fordi børns egne tanker, handlinger og følelser er påvirket af forældrenes forståelse af kroppen. 

Hvad indebærer det at deltage?

Deltagelsen involverer udfyldelse af en række spørgsmål over internettet, som tager ca. 45 min at besvare. Som tak for deltagelse, er man samtidig med i en lodtrækning om 20 citygavekort a 500 kr., som kan bruges i en valgfri by. 

Hvem kan være med?

For at være med i studiet skal du have raske børn under 18 år og have fået stillet en angst diagnose. Du må ikke have helbredsangst, og du skal kunne læse og forstå dansk. Det er frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid udgå af undersøgelsen. Din deltagelse i projektet har ingen betydning for din eventuelle fremtidige og/eller videre behandling.

Opbevaring af dine data

Du modtager spørgeskemaet igennem e-boks. Vi indsamler din besvarelse af spørgeskemaet gennem et sikkert IT-system, der opbevarer dine data i henhold til datalovgivningen. Oplysningerne vil kun blive anvendt i anonymiseret form. 

Godkendelser

Projektet er godkendt af datatilsynet og forelagt videnskabsetisk komité i henhold til dansk lovgivning. 

Må vi kontakte dig?

Skriv dit navn og telefonnummer i en mail, hvis du er interesseret i at deltage i projektet, eller hvis du vil vide mere på katbec@rm.dk, så vil du blive ringet op for yderligere information.

OBS: For at overholde datalovningen er det vigtigt, at du ikke skriver andet end, at du ønsker at deltage i forskningsprojektet samt dit navn og telefonnummer.

Med venlig hilsen 

Katrine Ingeman Beck
Ph.d.-studerende
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
katbec@rm.dk
Charlotte Ulrikka Rask
Overlæge, ph.d.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien 
Lisbeth Frostholm
Ledende psykolog, ph.d.
Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital