Tilbage
12-07-2020 |

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder gratis gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år

Center for psykologisk behandling til børn og unge (CEBU) ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, tilbyder i foråret 2020 gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år.

Behandlingen er gratis, og forældrene deltager i behandlingen sammen med den unge. Familien vil gennem lodtrækning blive tilfældigt fordelt til én af to forskellige versioner af et Cool Kids angstbehandlingsprogram. Begge behandlingsprogrammer forventes at være effektive.

Behandlingen består af 10 sessioner, hvor man ugentligt mødes med en psykolog i små grupper à 4-5 unge med socialfobiske problemer. Forældrene deltager i alle sessioner. Begge behandlingsprogrammer er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Hvis I kender til nogle familier, for hvem dette tilbud virker relevant, kan I bede dem henvende sig til CEBU gennem kontaktformularen på vores hjemmeside (http://psy.au.dk/cebu/kontakt-os/), hvor familien bedes beskrive den unge og de situationer, som han/hun har svært ved.

Da behandlingsforløbet er en del af et forskningsprojekt, må barnet ikke samtidig modtage anden psykoterapeutisk behandling. Ligeledes må barnet ikke have en autismespektrumforstyrrelse, ubehandlet ADHD/ADD, spiseforstyrrelse, psykotiske symptomer eller være selvmordstruet. Desuden må barnet ikke have deltaget i et Cool Kids forløb indenfor de seneste to år.

Familierne vil blive indkaldt til udredning i uge 6-8, mens behandlingen er planlagt til at starte i uge 10.

Man kan læse mere om projektet på vores hjemmeside:

psy.au.dk/cebu/til-foraeldre/behandlingstilbud/socialfobiprojekt/