Bange, mere bange, angst

Bange, mere bange, angstDen første tredjedel af bogen Bange, mere bange, angst indeholder en gennemgang af forskellige angstforstyrrelser hos børn og unge – herunder socialfobi, agorafobi, OCD, separationsangst og generaliseret angst. De forskellige angstlidelsers karakteristika samt deres konsekvenser for den unges udfoldelse gennemgås, lige som man finder en kort gennemgang af forstyrrelser, som ifølge bogen ikke er egentlige angstforstyrrelser: fx natteskræk, spiseforstyrrelse, hypokondri og selektiv mutisme. Desuden gennemgås kort en række andre begreber som skolevægring, ringe selvtillid, generthed, præstationsangst m.fl.

Endelig følger en gennemgang af årsagerne til, at de forskellige angstlidelser opstår samt af, hvor almindelige de er. 

Det anbefales, at man søger hjælp i form af kognitiv adfærdsterapi. I kap. 4 skitseres kort, hvad denne behandlingsform går ud på, og hvordan man anvender den i forbindelse med de forskellige diagnoser.

På side 139 diskuteres, hvorvidt man skal give sine børn lægemidler. Rent psykologisk er faren ved medicin, at barnet lærer, at problemer ikke er noget man løser ved at tage fat i dem, men ved at tage medicin. Det er derfor fornuftigt at se, om man i første omgang kan fi nde alternativer ved fx at ændre noget i barnets miljø. Men lykkes det ikke ad denne vej at hjælpe barnet, kan det være bedre at give medicin end at lade være.

Sidste del af bogen indeholder bl.a. et kapitel med personlige beretninger om børn og unge med forskellige angstdiagnoser samt et kapitel med ganske korte beskrivelser af, hvad familien selv kan gøre for at hjælpe det angste barn, alt efter hvilken type angst, det drejer sig om. 

Bogen, der er oversat fra svensk, er skrevet af en journalist, der har holdt den i et enkelt sprog uden svære fagudtryk. Den er ikke dybdegående, men kan være et godt sted at starte, hvis man har brug for at vide noget om børns angst. 

Og til slut et citat fra bogen: ”Hvorfor er det så ubehageligt, hvis det ikke er farligt?” (Agnes, 11 år)

Af Marie Särs Andersen

Bange, mere bange, angst:
Når børn og unge får psykiske problemer.
Af Kerstin Hellström, Åsa Hanell & Lisa Liberman.
Oversat fra Svensk.
Frydenlund 2004.
208 sider.
ISBN: 8778871840

 

”Hvorfor er det så ubehageligt, hvis det ikke er farligt?”
(Agnes, 11 år)