Medlem logget ind

AngstAvisen

Medlemsrabat på sommerhus

Sol og Strand

Sol og Strand logoHar du planer om at holde din næste ferie i vores dejlige Danmark?

Som medlem af Angstforeningen får du 10 % rabat på leje af sommerhus hos Sol og Strand.

Tilbuddet gælder leje i perioden til og med 31.12.2024 dog ikke i ugerne 29 - 33.

Rabatkoden, som oplyses ved bestilling, er: FERIEGLAD24

Gå til Sol og Strands hjemmeside her: www.sologstrand.dk

Medlemsrabat på fysioterapi

Artrose Fys logo

Artrose Fys

Vi er en lille hyggelig fysioterapi klinik på Frederiksberg med fokus på individet. Vi lægger vægt på at skabe trygge rammer og vil bestræbe os på at imødekomme dine behov, hvis du fx har angst.

Som medlem af Angstforeningen får du 15 % rabat på alle tilgængelige ydelser.

(Du får også tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark”, hvis du er aktivt medlem af denne).

For at få rabatten skal du oplyse dit medlemsnummer i Angstforeningen, når du kontakter os og bestiller tid.

Skriv til: 

Se mere om vores tilbud her:
artrose-fys.dk/

Årsregnskab

Formandens beretning

Angstforeningen er en frivillig social organisation oprettet 7. juni 2001
Foreningen er formaliseret med vedtægter
Adresse: Peter Bangs Vej 7A, 2000 Frederiksberg
Omsætning: overstiger kr. 25.000 i regnskabet for 2023

AngstTelefonen - Voksne

Telefonrådgivningen er stadig et af foreningens mest benyttede og værdsatte tilbud. Vores dygtige rådgivere har hjulpet tusindvis af brugere gennem årene. Nogle brugere ringer en enkelt gang, og andre flere gange i perioder, hvor de har det ekstra svært. Henvendelserne drejer sig om alt fra nyopstået angst, til livssituationer der er svære at håndtere pga. angsten, spørgsmål om behandlingsmuligheder, hjælp til at komme gennem et akut angstanfald eller muligheden for at sat ord på alt det der fylder.

AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre

AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre har åbent tre aftener om ugen. De fleste opkald kommer stadig fra forældre, der især ønsker at vide noget om behandlingsmuligheder og hvordan de bedst støtter deres barn. Vi har stadig et stort arbejde foran os mht. at komme ud over kanten, da rigtig mange ikke kender til vores tilbud endnu.

I 2023 har vi bl.a. udvidet vores undervisningsmateriale til vores frivillige rådgiverne med en film om udviklingsforstyrrelser for at klæde dem på til samtaler med forældre, hvor angsten muligvis optræder som komorbid lidelse til en anden diagnose.

AngstChatten

AngstChatten, et supplement til AngstTelefonen, er fortsat en succes for dem, der pga. angst har svært ved at tale i telefon og derfor foretrækker at skrive med os. Chatten har åbent hver onsdag fra kl. 19 – 21.

Selvhjælpsgrupper

I 2023 havde Angstforeningen – som året før - knap 20 selvhjælpsgrupper fordelt i Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde, Hillerød, København og på Frederiksberg. Der er stadig lang vej igen, før vi er oppe på de ca. 35 grupper vi havde før Corona. Den lange periode med isolering har desværre stadig konsekvenser. Ligeledes har det i en periode været sværere at finde frivillige - et problem andre foreninger tilsyneladende også er stødt på. I slutningen af året lysnede det dog lidt.

Pårørendemøder

I 2023 er der afholdt pårørendemøder på Frederiksberg.

AngstAvisen

I AngstAvisen, som er foreningens medlemsblad, formidles viden om behandling og forskning, personlige historier, værktøjskasse m.m. Emnerne i 2023 har blandt andet handlet om, hvordan man kan finde nye veje til glæde og til et meningsfuldt liv trods angsten.

Café ODA Odense

Efter at Caféen hang i en tynd tråd i slutningen af 2022, hvor vi manglede midler, overlevede den til alt held takket være Trygfonden og Odense Kommune. Det er vi og især de mange gæster dybt taknemmelige for! Caféen har emmet af liv, tryghed og udvikling alt efter behov i hele 2023.

 

Eksternt samarbejde og politisk aktivitet

Samarbejdspartnere

Som led i arbejdet for at skabe bedre forhold for mennesker med angstlidelser er Angstforeningen bl.a. medlem af PsykiatriNetværket, PsykiatriAlliancen og Psykiatriforeningernes Fællesråd og RådgivningsDanmark, ligesom vi samarbejder med Lær at Tackle, Regionerne m.fl.

Psykiatritopmøde

”Menneske før system” var overskriften på psykiatritopmødet 2023, som handlede om, hvordan vi i det hele taget behandler mennesker med psykiske lidelser i Danmark. Topmødet blev som tidligere år holdt i Imperial Bio i København. Der var god tilslutning, da Angstforeningens formand, Carsten Juul, fik lejlighed til at holde foredrag om metakognitiv terapi. Angstforeningen deltager og bidrager hvert år til PsykiatriTopmødet, der arrangeres af PsykiatriNetværket.

Visioner for 2024

Ved en ekstraordinær generalforsamling i januar, blev der foretaget en vedtægtsændring, som betyder, at Angstforeningen nu i højere grad og som led i forebyggelse af angstlidelser, vil arbejde for gennem oplysning og psykoedukation at forebygge og mildne stress. Vi vil derfor bl.a. fokusere på oplysning til vores målgruppe samt uddannelse af vores rådgivere omkring stress og ikke mindst sammenhængen mellem angst og stress.

I 2024 vægter vi desuden promovering af foreningen højt. Flere skal have kendskab til Angstforeningen, så de kan få glæde af vores tilbud. Samtidig vil vi arbejde for at øge medlemstallet for at styrke foreningen både økonomisk og mht. politisk gennemslagskraft.

TAK!

Som tidligere år skal der lyde en stor tak til vores ca. 65 frivillige, der bidrager med en lang række forskellige opgaver: udsendelse af post, it-løsninger, rådgivning, gruppelederfunktioner, bestyrelsesarbejde, boganmeldelser, foredrag m.m. Også en tak til vores mange gode samarbejdspartnere, til vores dygtige fagpanel, til ansatte i Angstforeningen og til vores sponsorer. Og ikke mindst tak for støtten fra vores ca. 1.000 medlemmer! I er og bliver dem, der bærer foreningen.

Som medlem af Angstforeningen kan du tilmelde dig Betalingsservice, så bliver dit kontingent altid betalt automatisk og til tiden!

Tilmelding til BetalingsService