Pårørendegrupper

Man kan føle sig magtesløs, når man er pårørende til et menneske med angst uanset om den, der har angst, er barn, ung eller voksen. Til vores pårørendemøder kan du møde andre i samme situation under trygge rammer. Du får lejlighed til at udveksle erfaringer om, hvordan du bedst støtter og hjælper den, som har angst, lige som du får mulighed for at tale om dine egne svære følelser og om, hvordan du bedst tager vare på dig selv.

Vores grupper mødes som udgangspunkt en hverdagsaften om måneden og er for pårørende til både børn, unge og voksne.

Det er gratis at deltage i pårørendemøder evt. bortset fra nogle kroner til en fælles kaffekasse. Du behøver heller ikke at være medlem af Angstforeningen for at deltage, men vi er taknemmelige, hvis du har lyst til at give os en gave på minimum kr. 200.

(Vi skal samle minimum 101 gaver à minimum 200 kroner for at bevare retten til, at gavegivere kan trække gaver fra i skat, og for at vi som forening kan få refunderet størstedelen af vores købsmoms. Endelig bidrager gaver selvfølgelig til, at vi kan nå ud til flere med vores oplysnings- og støttearbejde).

Frederiksberg

Møder afholdes én torsdag aften om måneden.
Kontakt vores mødeledere Sara og Julie for nærmere info og tilmelding:

Sara og Julie glæder sig til at tage godt imod dig!

Odense

Der er p.t. ingen pårørendemøder i Odense.

Er du interesseret i pårørendemøder i Odense,
så skriv en mail til Marie på 
Vi starter op, når der er interesserede nok.

Aalborg

Der er p.t. ingen pårørendemøder i Aalborg.
Er du interesseret i pårørendemøder i Aalborg,
så skriv en mail til Marie på
Vi starter op, når der er interesserede nok.

Aarhus

Der er p.t. ingen pårørendemøder i Aarhus.
Er du interesseret i pårørendemøder i Aarhus,
så skriv en mail til Marie på
Vi starter op, når der er interesserede nok.