AT TAGE VARE PÅ SIG SELV

Denne temaside sætter fokus på barrierer, men også på gode metoder til at tage vare på sig selv som pårørende til et menneske der har angst. Angsten kan komme til at fylde så meget, at man mister evnen og energien til at være noget for sig selv, for den der har angst og for andre.

Se debatskabende spots. Hør pårørende og personer der har angst fortælle om deres personlige oplevelser og erfaringer og hør, hvad eksperterne råder til. Der er tilhørende refleksionsspørgsmål til alle film, som består af dokumentarer og fiktionsfilm med afsæt i virkelige historier. Nederst på siden finder du supplerende viden om angst og konkret anvendelige råd.

Temasiden behandler spørgsmål og problemstillinger som:

 Hvor går grænsen?

 Kan netværk være en støtte i hverdagen?

Er det ok at have et aktivt liv uden den, der har angst

Hvad gør man med tvivl og følelser som skyld, magtesløshed og usikkerhed?

INTERAKTIV FILM

At tage vare på sig selv

Susanne har svært ved at komme ud og være blandt andre mennesker. Hendes frygt for at få et panikanfald i det offentlige rum betyder, at hun er voldsomt hæmmet i at forlade sine trygge rammer – også selvom det kan ske sammen med mand og børn.

Det er ferietid og tid til fælles oplevelser. Bare ikke for familien Arsleff. Hvordan tackler man ferietiden som partner til et menneske med en angst som Susannes? Er det ok at være aktiv og få oplevelser, uden Susanne nødvendigvis er med?

DOKUMENTARISK FILM

At sætte grænser

I næsten 40 år har Hanne været gift med Jan, som især er berørt af social angst. For at tage vare på sig selv har Hanne været nødt til at sætte grænser for angsten i deres relation.

Varighed: 6.43

Play Video
Play Video

DOKUMENTARISK FILM

Eget liv

Som pårørende til et menneske, der har angst, er det vigtigt at sørge for, at angsten ikke kommer til at fylde alt. I filmen kan du møde Anne, som insisterer på at holde fast i sine hverdagsaktiviteter, så hun kan være der for datteren Luise. Og du kan høre, hvordan Gitte fandt ud af at passe på sig selv, når bonussøsteren Tines angst blussede op.

Varighed: 9.21

INTERAKTIV FILM

Bekymring

Max er ung og studerende. Han har i den senere tid haft svært ved at koncentrere sig om opgaverne og kan opleve angst i forbindelse med at skulle præstere. Han får ikke nok søvn og kan få fornemmelsen af, at der sidder noget og trykker i brystet, eller at han ikke får ilt nok til lungerne. Max har ellers ingen sygehistorie.
Max ringer ofte til sin far, Ole. Det sker i løbet af dagen, men også sent om aftenen eller om natten. Men hvor går grænsen for opringningerne? Hvordan kan Ole bedst støtte sin søn?
Og er der er noget alvorligt galt med Max? 

Play Video

SPOT

Bare et menneske

Lauge og Alba er kærester. Lauge lider af angst og tror ofte, at han er alvorligt syg. Alba gør, hvad hun kan for at være der for Lauge, når han har det svært. Men Alba har også sit eget liv at passe med job, familie, venner og fritidsinteresser. Hun har ikke altid tilstrækkeligt overskud til at være aktivt lyttende, når Lauge vil tale med hende om sin angst, eller når han har et angstanfald. Alba tænker ofte over, om det er ok at sige fra over for Lauge, når hun ikke kan give ham sin fulde opmærksomhed, og hvordan hun kan hjælpe ham bedst uden at blive misforstået.

DOKUMENTARISK FILM

At tackle følelser

Filmen folder problemstillinger og løsninger ud i forhold til følelser og tanker, man som pårørende kan have i forskellige situationer.

Play Video
Play Video

DOKUMENTARISK FILM

Netværk for pårørende

Fysiske netværk som fx pårørendegrupper og virtuelle netværk i sociale medier er uundværlige for mange pårørende. Her kan man hente støtte og udveksle erfaringer med mennesker, der selv oplever angst i nære relationer.

VIDEN & RÅD

I dette temas film giver de pårørende ofte udtryk for vigtigheden af at tage vare på sig selv for også at kunne være der for den der har angst. Tit sker det ikke uden blandede følelser og ikke altid uden misforståelser. Ved at sætte fokus på dette tema kan både den pårørende og den, der har angst, få inspiration til at håndtere hverdagen til gavn for alle i både de nære og ikke nære relationer.

Her finder du derfor mere og uddybende viden og råd, som du og andre konkret kan bruge i rollen som pårørende til en, der har angst. 

Refleksionsspørgsmål

 • Hvad tænker du om Hannes beslutning, om ikke at lade angsten styre deres liv?

 • Hvilke grænser kan du at sætte, for at angsten ikke fylder for meget i din relation til din pårørende?

 • Kan du sætte grænser, uden at din pårørende føler sig forsømt eller trådt på?

 • Tror du, at det på den lange bane kan være en fordel for den, der har angst, at den pårørende sætter grænser og i givet fald på hvilken måde?

 • Hvad tænker du om, at Hanne af og til tager en timeout og gør noget for sig selv?

 • Hvad mener du om, at Hanne i perioder har presset Jan til at gå i behandling?

 • Hvad tænker du kan være årsagen til, at Hanne og Jan har haft et fantastisk liv på trods af Jans angst?

Refleksionsspørgsmål

 • Hvad tænker du om, at Anne prioriterer at holde fast i sine fritidsaktiviteter i stedet for at sidde i sofaen sammen med Louise?

 • Hvordan synes du det fungerer, at Gitte siger fra over for Tine, når hun føler sig presset og har brug for at lave noget for sig selv?

 • Husker du at tænke over, hvad du selv har brug for?

 • Hvilken betydning tror du, det har, at den pårørende gør noget godt for sig selv?

 • Kan du bruge psykologens råd om gradvist at tage lidt væk fra den, der har angst?

Refleksionsspørgsmål

 • Hvad tænker du om Lauge og hans måde at reagere på i forhold til sin angst? Både over for sin kollega på jobbet og Alba.

 • Hvad tænker du om Albas håndtering af situationen? Er hun støttende på en god måde? Får hun taget vare på sig selv på en god måde?

 • Hvilke tanker har du nu i forhold til at være en god støtte for en, der har et angstanfald?

 • Hvilke tanker har du nu om at tage vare på sig selv i relationen til den der har angst?

Refleksionsspørgsmål

 • Kender du til at have dårlig samvittighed i forhold til den, der har angst? Hvad tror du, det skyldes, hvis du har svært ved at slippe den?

 • Kan du bruge psykologernes råd om at acceptere de negative følelser som normale, og lade være med at gå og gruble over dem?

 • Hvilken betydning tror du, det vil have for dig – og for den, der har angst – hvis du kan lade være med at gruble over de negative følelser?

Refleksionsspørgsmål

 • Hvilken forskel tror du, det kunne gøre for dig at møde andre pårørende i samme situation?

 • Hvilken forskel kunne det eventuelt gøre for din pårørende, hvis du møder andre i samme situation?

Få teksten læst højt

 • Hvorfor får Morten lyst til at aflyse ferien?

 • Hvad mener du om den måde, Morten handler på? Forstår du ham?

 • Hvad mener du om Susannes reaktion?