DEN GODE STØTTE

Denne temaside sætter fokus på at være en god støtte som pårørende. Der kan være behov for at støtte både før, under og efter et angstanfald, men trods de bedste intentioner kan det skabe misforståelser, tvivl og skyldfølelse, når støtten ikke opleves hverken god eller konstruktiv.

Temasiden behandler spørgsmål og problemstillinger som:

 • Hvad kendetegner den gode støtte hjemme/ude, alene og blandt andre? Rolle og balance i relationen for begge parters skyld?

 • Hvorfor kan det være svært at give den rette støtte? Og hvornår ved man, om det man gør er ok eller ej?

 • Hvordan kan man som pårørende motivere til behandling, selvhjælp eller eksponering? Hvor finder man de bedst mulige tilbud?

INTERAKTIV FILM

Knuden

Lauge og Alba er kærester. Lauge lider af helbredsangst, som i perioder er meget opslidende for dem begge. Alba er godt bekendt med Lauges angstlidelse og behandling, men alligevel kan det være svært for hende at støtte Lauge, når angsten får lov at styre hans adfærd og tanker. Alba har ind imellem brug for at sige fra over for Lauge og ”bekymringssnakken” og forsøge at motivere til, at Lauge søger professionel hjælp. Men hvordan gør hun det bedst?

DOKUMENTARISK FILM

Interview med ekspert

Hør psykolog Carsten Juul fortælle, hvad man som pårørende kan gøre, når angsten kommer til at fylde i ens nære relation.

Play Video
Play Video

DOKUMENTARISK FILM

Interview med ekspert

Hør psykolog Lisbeth Jørgensen fortælle, hvad man som pårørende kan gøre, når angsten kommer til at fylde i ens nære relation.

SPOT

Bussen

Stine har angst for offentlige transportmidler og benytter dem kun meget sjældent og med en hel del forbehold. Stine og kæresten Jakob har ikke bil. Hun er ofte meget afhængig af andre, ikke mindst af Jakob, som har lidt svært ved at forstå, hvordan man kan blive så angst, som Stine er. Stine undgår de offentlige transportmidler som fx bus og fastholdes på den måde i sin angst. For at reducere angsten vil hun nu forsøge at eksperimentere med at tage bussen ved Jakobs hjælp. Men hvordan hjælper han bedst?

Play Video
Play Video

DOKUMENTARISK FILM

At konfrontere angsten

Da Tine efter en periode der har angst skulle ”lære” at tage bussen igen, var hendes bonussøster Gitte en enorm støtte.
Sammen konfronterede de angsten et lille skridt ad gangen – med mange pauser og stor tålmodighed. Og det er det helt rigtige at gøre.

VIDEN & RÅD

Filmene i dette tema handler om at være og opleve den gode støtte, men giver også eksempler på, at det kan være konfliktfyldt, når man som pårørende forsøger at støtte og hjælpe det bedste, man kan. Følelser som skam, skyld, tvivl og usikkerhed er velkendte, men kan alligevel være en barriere i relationen til den angste.

Ved at sætte fokus på dette tema, kan både den pårørende og den, der har angst, blive mere opmærksomme på de dilemmaer, der kan opstå, blandt andet under angstanfald, og når angsten får lov at fylde uhensigtsmæssigt.

Her finder du derfor mere og uddybende viden og råd, som du og andre konkret kan bruge i rollen som pårørende til en, der har angst. Og du får viden om pårørendenetværk, som kan være en god støtte i hverdagen.

Refleksionsspørgsmål

 • Når din pårørende er ved at få et angstanfald, tænker du så, det er bedst, at du spørger ind til de fysiske symptomer og minder om, at de er helt naturlige, eller at du hjælper vedkommende med at flytte opmærksomheden ud mod omgivelserne? Hvorfor?

 • Hvad synes du om psykologens råd og beskrivelse af angst? Kan du bruge noget af det i din egen situation til at støtte den, der har et angstanfald?

Refleksionsspørgsmål

 • Det er vigtigt, at lægen afklarer, om der er tale om fysisk sygdom. Men hvis din pårørende bliver ved med at gå til lægen for at få samme symptom udredt flere gange, hvordan tænker du så, det vil være bedst at forholde sig?

 • Er det en ide at tale med din pårørende om at blive udredt for evt. helbredsangst? Og hvordan vil du begynde samtalen?

Refleksionsspørgsmål

 • Tror du, at Jakob kan se og mærke på Stine, hvordan hun har det, mens de venter på bussen?

 • Hvad tænker du om, at Jakob joker lidt med det? Kan man bruge humor i sådanne situationer?

 • Hvorfor er Stine så bange for at tage bussen, tror du?

 • Hvad mener du om den måde, Jakob forsøger at støtte på?

 • Hvilke råd har du til Jakob og til Stine?

Refleksionsspørgsmål

 • Hvad ville det betyde på den lange bane, hvis du og din pårørende, kunne lave en plan for gradvist at træne en svær situation, som fx at køre bus?

 • Hvordan tænker du, at du støtter bedst, når angsten skal udfordres? Skal du presse og være lidt bestemt, eller skal du motivere og rose (også når det ikke lykkes)? Hvorfor tror du, det er sådan?

 • Har du oplevet, at du blev usikker på, hvordan du kunne støtte din pårørende bedst muligt i et angstanfald? Hvis, hvad tænker du så om situationen nu?

 • Vil du handle anderledes i dag?

Få teksten læst højt

 • Hvorfor får Morten lyst til at aflyse ferien?

 • Hvad mener du om den måde, Morten handler på? Forstår du ham?

 • Hvad mener du om Susannes reaktion?