VELKOMMEN

Denne hjemmeside er fra Angstforeningen til dig, der er pårørende til en voksen person der har angst, som kan være en datter, en søn, far eller mor, ægtefælle, kæreste, ven, veninde eller en kollega. Sidens materialer lægger op til refleksion og samtale og er god at bruge både alene og sammen med personen der har angst.

Som pårørende til en person der har angst kan man opleve at stå alene med en masse tanker og følelser som tvivl, usikkerhed og skyld. Siger jeg det rigtige? Er det ok at gøre noget for mig selv uden den angste? Hvad kan jeg gøre, når jeg kommer i tvivl eller føler mig utilstrækkelig?

Formålet med hjemmesiden er at klæde dig godt på til at spille en aktiv og understøttende rolle som pårørende ved blandt andet at øge din opmærksom på også at tage vare på dig selv.
Du får indsigt i angstlidelser, kendskab til eksponering og inspiration til at samtale om og handle hensigtsmæssigt på forskellige former for angst i konkrete situationer.

Bliv klogere og lad dig inspirere ved

 Korte og debatskabende spots

 Interaktive film, hvor du kan prøve dig selv af og få andres råd og ideer til handling

 Dokumentarfilm, som giver indsigt i livet for den der har angst og de pårørende

 Supplerende viden og råd og henvisninger til rapporter, artikler, fag- og skønlitteratur


God fornøjelse

 Læs her hvordan du kan få teksten læst højt (PDF)

Vælg TEMA

AT TAGE VARE PÅ SIG SELV

Få indsigt i hvordan du som pårørende kan tage vare på dig selv, så du bevarer evne og energi til dit eget liv og den understøttende pårørenderolle til et menneske, der har angst.

KOMMUNIKATION

Bliv opmærksom på betydningen af god kommunikation mellem dig og personen der har angst og få redskaber til, hvordan I kan tale om både de lette og svære ting i hverdagen.

DEN GODE STØTTE

Få  inspiration til rollen som aktiv og understøttende pårørende. Se og hør hvordan andre tackler hverdagen uden at lade sig styre af den.