Chat

På vores chat kan du kontakte en af vores dygtige rådgivere og få vejledning eller akut støtte.

Du skal være fyldt 18 år for at bruge chatrådgivningen.

Skriv trygt, og få en fortrolig samtale med en af vores frivillige rådgivere.

Du kan skrive til os, hvis du

 • har akut angst
 • har spørgsmål om angst generelt
 • vil have oplysning om behandlingsformer og -muligheder
 • vil vide noget om selvhjælp og egenomsorg (herunder Angstforeningens selvhjælpsgrupper)
 • vil have tips til angsthåndteringsredskaber, som måske kan bruges her og nu
 • vil vende din situation generelt og måske få hjælp til at se nye muligheder
 • bare vil tale med en, som lytter og forstår

Hvis du er pårørende til et menneske med angst (18 år+), er du også meget velkommen til at ringe til os.

Vores frivillige rådgivere har enten en faglig relevant baggrund eller personlig erfaring med angst.

Socialrådgiver

Tirsdage i ulige uger kl. 17 – 19 kan du tale med vores frivillige socialrådgiver, Sandra på samme nummer: 70 27 13 20

Rådgivningen er med forbehold. Du bedes kontakte den relevante myndighed, hvis du ønsker et officielt svar.

 

Rådgivningens værdier

Den faglige kvalitet er rådgivningens fundament. Rådgivningen er baseret på ligeværd og på at respektere brugernes behov og perspektiv. Angstforeningen er en patientforening for målgruppen selv, og det er et af vores formål at rådgive mennesker med angst og deres pårørende. Fagligheden skal altid være til stede i rådgivningen. Angstforeningen har et fagpanel bestående af en række førende forskere og behandlere i Danmark. Der er tilknyttet en faglig supervisor til hver rådgivning.

Vi sørger for at give vores rådgivere en solid faglig introduktion, og vi arbejder hele tiden på at underbygge og udbygge fagligheden, både gennem omhu når vi udvælger rådgivere og ved at give rådgiverne supplerende tilbud og selv lære af rådgivningen.

Vi tager hensyn til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (NKR).

Vores rådgivere arbejder frivilligt ud fra et personligt og fagligt engagement. Det er foreningens opgave at understøtte og fremme rådgivernes motivation gennem at give dem de bedste muligheder og faglige support.

Vi forsøger at lægge en minihandlingsplan i hver samtale. Vi arbejder ud fra et ønske om at gøre livet lettere, hjælpe brugeren med at afdække egne ressourcer og handlemuligheder, samt skabe håb.

 • Vi møder mennesker med angst og deres pårørende med viden, forståelse, empatisk lyttende og med støtte i en svær situation.
 • Vi tilbyder aldrig behandling, men vi rådgiver, henviser, vejleder og støtter.
 • Vi tilbyder fortrolig rådgivning på alle vores platforme.
 • Vores rådgivere har tavshedspligt, og vi har indhentet børneattester på alle rådgivere på AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre.
 • Vi opbevarer aldrig personfølsomme data.
 • Vi hverver aldrig børn og unge som medlemmer.
 • Rådgiverne må ikke hverve klienter til egen praksis.
 • Rådgivningen skal være gratis og tilgængelig for alle.

Klagemulighed

Vi vil opfordre dig til at sende os en skriftlig klage, hvis du har haft en dårlig oplevelse på vores rådgivning. På den måde kan du hjælpe os med at blive bedre.

Du kan fx klage hvis
 • du har haft konkrete oplevelser med en eller flere rådgivningssamtaler (chat eller telefon), der ikke har levet op til det, vi stiller i udsigt på vores hjemmeside eller i vores øvrige materiale.
 • du har modtaget forkert eller misvisende rådgivning.
 • vi har henvist dig til et tilbud, som ikke eksister eller ikke har kunnet tilbyde det, som Angstforeningens rådgiver har oplyst dig om.
Sådan sender du en klage

Klagen skal være skriftlig og kan sendes på mail eller med posten til:
Mail: : Skriv “Klage” i emnefeltet.
Postadresse: Angstforeningen, Peter Bangs Vej 7A, 0, 2000 Frederiksberg

Oplys så vidt muligt følgende:

 • Hvornår modtog du den rådgivning, du ønsker at klage over?
 • Hvad ønsker du at klage over?
 • Hvad kunne du have ønsket dig i stedet for?
 • Hvad forventer du af os nu?

Du kan godt sende din klage uden at oplyse kontaktinformationer, men vi kan naturligvis kun svare, hvis du oplyser enten post- eller mailadresse.

Hvornår får jeg svar på min klage?

Du får svar på din klage inden for fem hverdage, hvis vi har din mailadresse og ti hverdage, hvis vi har din postadresse.

Positiv feedback

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har haft en god oplevelse på vores rådgivning, eller hvis du har ønsker eller idéer.
Mail: angsttelefonen@angstforeningen.dk : Skriv “Feedback” i emnefeltet.
NB! Vi rådgiver ikke via den nævnte mailadresse.

AngstChatten er blevet til takket være støtte fra Spar Nord Fonden.