Arrangementer

Her kan du læse om arrangementer og kurser, som Angstforeningen afholder, deltager i og/eller anbefaler.

Januar

Bio-Salon, København S

Bio-Salon gør brug af fortællingens kraft, kroppens erindring og underbevidsthedens kreative intelligens. Over ti uger skriver du skitsen til din livshistorie.

Det er en skabende proces med en terapeutisk virkning, eksistentiel vækst og kommunikativ empowerment. 
Kursusstart 10.1.19

Intro 4. januar kl. 17-18.30

Se mere:

www.biosalon.dk/

danskforfatterforening.dk/forfatteren/litteratur-som-heler-og-samler-litteratur-paa-recept/

Læs også artiklen i AngstAvisen 63: "Livshistorier skaber sammenhæng og nye perspektiver"

Arrangør:  Roberta Montanari, journalist, proceskonsulent og kropsterapeut
Tid:  Den 10.1.19 kl. 18.30-21, derefter hver 14. dag
Sted:  Sundholmsvej 8, 2300 København S
Entre:  Normalpris for kurset er 2.500 kr.
Entre for medlemmer af Angstforeningen:  

Kr. 1400. Angiv navn og medlemsnummer ved tilmelding. Du er velkommen til at skrive eller ringe på 3035 7279, hvis du har spørgsmål

Tilmelding:  Roberta Montanari roberta@biosalon.dk eller M: 3035 7279
Social temadag: Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse, Aarhus

Forråelse er et begreb for en udviklingsproces, hvor den fagprofessionelle gradvist bliver mere og mere rå. I de situationer, hvor fagligheden ikke slår til eller ikke får plads, er der risiko for forråelse. I afmagtssituationer kan det blive logisk at skælde ud, hæve stemmen, afvise, latterliggøre, nedgøre, ignorere, manipulere og straffe. Dette sker også for professionelle, der ved bedre. I perioder kan forråelsen få fat i største dele af en personalegruppe, og så bliver det farligt for alle involverede. 

Det er barsk at skulle forholde sig til, at vi kan opleve forråelsen hos os selv. Trangen til at benægte, fortrænge, bagatellisere, legitimere og idyllisere kan være overvældende. Men vi bliver nødt til at tale om det svære. Fordi hvis vi ikke taler om risikoen for forråelse, kan vi ikke gøre noget ved problemet.

Temadagen henvender sig til professionelle, der er optaget af etik indenfor området for handicap, socialpsykiatri, erhvervede hjerneskader, autisme, ADHD, socialt udsatte mm.

Oplægsholder: Dorthe Birkmose. Selvstændig psykolog (cand.psych.), forfatter og foredragsholder. Læs mere på www.dorthebirkmose.dk.

Tid:  23.01.2019 kl. 09.00 - 15.30
Sted:  VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Tilmelding:  https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/social-temadag-vi-bliver-noedt-til-at-tale-om-risikoen-for-forraaelse
Yderligere info:  Tilmeldingsfrist 16.12.2018
Pris:  1300 kr. + moms

HJÆLP! Vi mangler
0
7
2
gaver á 200 kr. inden udgangen af 2018

HjerteSkru på gavometeret, støt vores arbejde og hjælp os ned på 0, så vi kan bevare retten til at modtage gaver, som kan trækkes fra i skat.
Vi takker for dit bidrag!
Privatlivspolitik
Privatlivspolitik
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739